top of page

Japan

Tadashi Yanai

Tadashi Yanai

Takemitsu Takizaki

Takemitsu Takizaki

Masayoshi Son

Masayoshi Son

Nobutada Saji

Nobutada Saji

Takahisa Takahara

Takahisa Takahara

Yasumitsu Shigeta

Yasumitsu Shigeta

Akio Nitori

Akio Nitori

Shigenobu Nagamori

Shigenobu Nagamori

Akira Mori

Akira Mori

Masahiro Noda

Masahiro Noda

Masahiro Miki

Masahiro Miki

Masatoshi Ito

Masatoshi Ito

Chang-Woo Han

Chang-Woo Han

Yoshio Tsuchiya

Yoshio Tsuchiya

Yuji Otsuka

Yuji Otsuka

Masateru Uno

Masateru Uno

Hiroshi Mikitani

Hiroshi Mikitani

Hideyuki Busujima

Hideyuki Busujima

bottom of page